Nederlands grootste site over religieuze bodemvondsten
De site voor elke detectoramateur


Reisicoon

Een reisicoon is een voorwerp wat meegenomen werd om onderweg te kunnen bidden.
Men had het voorwerp tussen duim en wijsvinger en onder het bidden wreef men dan over het voorwerp.

De meest voorkomende persoon op zo'n icoontje was de heilige Nicolaas.
De afmeting is gemiddeld 6 bij 8 cm.

Iconen zijn van oudsher uitingen van de orthodox christelijke cultuur. In de middeleeuwen nam de icoonschilderkunst al een belangrijke plek in en zij wordt tot op de dag van vandaag beoefend.

Iconen zijn eigenlijk geen kunst- maar gebruiksvoorwerpen en zijn niet alleen te zien in orthodoxe kerken.

Een orthodoxe christen leeft met zijn iconen.

Het is een object van devotie dat veel wordt aangeraakt. Via iconen komt de gelovige direct in contact met de afgebeelde heilige. Binnen het huiselijke leven nemen iconen een belangrijke plaats in.

Meestal bezitten gezinnen meerdere iconen. De ‘dagelijkse’ iconen tonen vaak een afbeelding van Moeder Gods en kind of een heilige.
Daarnaast zijn er iconen voor speciale gelegenheden, zoals de doop, het huwelijk, feestdagen en overlijden.

Wanneer een gelovige op reis gaat, gaat er een reisicoon mee. De vele kleine, handzame, bronzen reisiconen die op de tentoonstelling te zien zijn, getuigen daarvan.

 

 

reisicoon 1 17e eeuw.JPG (12906 bytes)

17e eeuw
Nederlandse bodemvondst
reisicoon 2 17e eeuw.JPG (17561 bytes) 17e eeuw
reisicoon 3 19e eeuw.jpg (69379 bytes) 19e eeuw
reisicoon 4 19e eeuw.jpg (61219 bytes) 19e eeuw
reisicoon 5  18 19 eeuw.jpg (201689 bytes) 18e 19e eeuw
 
reisicoon 6 20e eeuw.jpg (13717 bytes) 20e eeuw